Pasza dla bydła

Chcąc uzyskać wysokie przyrosty dzienne oraz wysoką jakość żywca rzeźnego konieczny jest intensywny poziom żywienia opasów bydlęcych. Zastosowanie mieszanek treściwych w opasie intensywnym lub półintensywnym umożliwia jego skrócenie i wpływa na jego ekonomikę. Niezbędne jest uzupełnienie pasz objętościowych paszami o wyższej koncentracji składników pokarmowych. Ponadto, szczególnie w okresie zimowym dawki dla zwierząt intensywnie rosnących wymagają należytego uzupełnienia witaminami i składnikami mineralnymi. Korzystne jest aby wtedy stosowana była gotowa pasza dla bydła uzupełniająca lub koncentraty białkowo - energetyczne, których skład i optymalny poziom składników pokarmowych gwarantują wysokie przyrosty masy ciała.

Najczęściej używanym składnikiem mieszanek treściwych używanych w opasie bydła jest zboże a przede wszystkicm jęczmień. Natomiast w mieszankach stosowanych w opasie buhajków, można z oczywiście używać również inne rodzaje zbóż: pszenżyto, pszenicę, kukurydzę, owies. Poza tym wartościowym składnikiem pasz dla bydła są również inne produkty takie jak otręby lub suszone wysłodki buraczane. Jako pasze wysokobiałkowe często używa się śrutę sojową lub rzepakową, Śruta rzepakowa ma niższą zawartość białka niż sojowa jednak rekompensuje to niższą ceną. Wykonuje się również śruty i innych roślin strączkowych takich jak groch, łubin, bobik.

 Relatywnie niskie ceny pasz treściwych skłaniają do zwiększenia ich udziału w dawkach pokarmowych dla bydła opasowego.
Jednakże nie można przesadzać – nadmiar powoduje zburzenia metaboliczne.

Opas młodego bydła ma trzy rodzaje:

  • intensywny
  • półintensywny
  • ekstensywny

Każdy z tych rodzai różni się między sobą:

  • sposobem żywienia,
  • całkowitą długością cyklu opasu bydła
  • ilością składników pokarmowych koniecznych do przyrostu 1kg masy ciała
  • wielkością dziennych przyrostów masy

W opasie intensywnym chodzi o jak najlepsze wykorzystanie możliwości rozrostowych młodego bydła i posiadanie dziennych przyrostów masy dla buhajków o co najmniej 1 kg  i dla jałówek odpowiednio 0,8 kg. Zwierzęta karmione są paszą dla bydła treściwa przy niskim dodatku siana. ilość pasz treściwych (do 2,5 kg) może zostać zmniejszona, jednocześnie używając dobrą kiszonkę i zielonkę. W takiej sytuacji jednak przyrosty mogą być mniejsze. W tym czasie opasy muszą być trzymać na uwięzi lub w kojcach.

Opas półintensywny posiada mniejsze przyrosty masy ciała (maksymalnie do 1kg dziennie), dłuższy okres opasu i w porównaniu do opasu intensywnego można zauważyć większe zużycie paszy. W czasie tego opasu można zwiększyć stosowanie pasz gospodarskich a zwłaszcza kiszonek.

Opas ekstensywny w najczęściej stosowany na o pastwiskach. Dlatego ajczęściej występuje w  rejonów kraju zasobnych w użytki zielone. Opas ekstensywny charakteryzuje się niewielkim dziennym przyrostem masy ciała w granicach do 0,6 kg. Polega on na żywieniu opasanego młodego bydła paszami o małej wartości pokarmowej.

wykonanie: Netidea.pl
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 4