Mimo wielu usprawnień w zakresie warunków odchowu świń jak i ich żywienia problem kanibalizmu pozostaje jako jeden z uciążliwszych do eliminacji. Jest to związane z tym, że nie do końca jasne są przyczyny kanibalizmu. Jest on jedynym z poważniejszych i wielokrotnie trudnych do rozwiązania problemów w tuczarniach. Choroba ta dotyczy zazwyczaj starszych warchlaków i tuczników. Występuje przede wszystkim w chlewniach ( kojcach) bez ściółki oraz wybiegów.

Do najważniejszych czynników sprzyjających ujawnianiu się wspomnianego zaburzenia zaliczyć należy: nieprawidłowości w postępowaniu ze zwierzętami i w kształtowaniu środowiska, błędy żywieniowe, czynniki stresowe. Znaczna liczba zróżnicowanych przyczyn kanibalizmu jest zasadniczą przyczyną trudności w ustaleniu tej najbardziej prawdopodobnej i głównej w danej chlewni. Analizując przyczyny układa się je w następującej kolejności: najczęściej występuje nadmierne zagęszczenie w chlewni lub kojcu, nieprawidłowy ( niewydolny lub źle usytuowany) system wentylacyjny, nadmierne stężenie dwutlenku węgla lub amoniaku, niedobór soli w dawce pokarmowej, zbyt intensywne oświetlenie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, niedobór wody, zimne przeciągi, nieprawidłowe wywołujące stresy usytuowanie sprzętów (poidła, karmidła) w kojcu, brak zajęcia (znudzenie), częste mieszanie zwierząt w trakcie odchowu różnych  grup tuczników, złe zlokalizowanie i zbyt mała powierzchnia legowiska, pozostawianie w kojcach świń chorych, predyspozycje genetyczne, niedobór białka, nagła zmiana paszy, obecność myktotoksyn w paszy.

Przy zwalczaniu kanibalizmu należy wyeliminować z kojca agresywnego osobnika, zaciemnić pomieszczenie, w którym przebywają świnie oraz rozgęścić  zwierzęta. W celu zapobiegania kanibalizmu należy profilaktycznie zastosować preparat KANI-STOP, zawierający w swoim składzie związki magnezu, beta-karotenu oraz naturalne glinokrzemiany. Preparat stosuje się w dawce 5kg/1tonę paszy.