Znajomość zagadnień żywienia i umiejętne operowanie tym czynnikiem może stanowić o opłacalności tej gałęzi produkcji zwierzęcej. Większość zwierząt pod względem genetyczny ma olbrzymi potencjał produkcyjny i dlatego powinniśmy to wykorzystać racjonalnym żywieniem i utrzymaniem. Dlatego, hodowcy chcąc w pełni wykorzystać potencjał posiadanego stada bydła mlecznego, powinni korzystać z wiadomości dotyczących ogólnie pojętego żywienia poszczególnych grup produkcyjnych gdyż dzięki temu możliwe jest w pełni wykorzystać potencjał własnego stada. Wysoki poziom genetyczny, różnorodność ras bydła mlecznego, ich mieszańców obecnych w naszych oborach oraz ich różne potrzeby pokarmowe powodują, że trudno zaproponować jeden system żywienia uniwersalny dla wszystkich. Nasza firma dla wszystkich hodowców chcących zwiększyć swoją produkcję mleczną, oczywiście przy zachowaniu jak najwyższej rentowności, przedstawia praktyczne rady dające możliwość sprawdzenia czy zwierzęta utrzymywane w Państwa gospodarstwie żywione są prawidłowo.