Schemat żywienia cieląt przeznaczonych do chowu lub opasania w późniejszym okresie życia

Wiek
Dni
Masa ciałaDzienne przyrostyDziennie w kg na sztukę
Siara MlekoSiano łąkowePasza treściwaKiszonkaWoda
135 kg1 (3-4 razy)
2-32.5 (3 razy)
4-6300 g3 (2 razy)
7-938 kg4do woli
10-127do woli2
13-175do woli2
18-30500 g4do woli2
31-3550 kg20.2013
5060 kg650 g0.401-25
6570 kg650 g0.5026
8080 kg800 g0.502.58
100100 kg1000 g0.502.5-38
120120 kg0.503-3.58

Przedstawiony system żywienia, tj. odchów na małych dawkach mleka lub mieszanek mlekozastępczych, jest tańszy i może być stosowany w od­chowie cieląt przeznaczonych zarówno do chowu, jak i do opasania. Skrócenie okresu pojenia mlekiem do 35 -45 dni i wczesne podawanie pasz stałych (siana i paszy treściwej) powodują szybszy rozwój przed­żołądków, a tym samym pozwalają wcześniej przygotować cielę do spożywania pasz objętościowych. Swobodny dostęp do wody nie jest wskazany, ponieważ – zwłaszcza bezpośrednio po zaprzestaniu pojenia mlekiem cielęta mogą wypijać jednorazowo nawet do 30 l wody, co może spowodować zaburzenia w przemianie materii. Najlepiej podawać do picia wodę o temperaturze pokojowej, w ilości 6 -10 l dziennie w dwóch porcjach), zależnie od masy ciała cielęcia i od tego, ile otrzymuje mleka. Zawartość białka ogólnego w mieszance treściwej powinna wynosić 16 -20 %, przy czym mieszanka nie musi zawierać białka zwierzęcego. Żywienie cieląt może być intensywne – tylko mieszanką treściwą i sianem (do 1 kg) – lub średnio intensywne – z zastosowaniem zielonek i kiszonek powyżej 50 dnia życia.