Żywienie jałówek w zasadzie nie bardzo różni się od średnio intensywnego żywienia buhajków opasowych. W dawkach pokarmowych dla jałówek należy uwzględnić wysoką koncentracja energii w 1 kg suchej masy, jeśli chcemy uzyskać dzienny przyrost jest na poziomie 500 -700 g. Wysoką wartość energetyczną mają dobrej jakości kiszonki z kukurydzy lub buraków, natomiast z innymi paszami należy stosować paszę treściwą, nie zapominając o stosowaniu dodatku mieszanki witaminowo -mineralnej. Jałówki w początkowym okresie cielności nie potrzebują specjalnego żywienia. W ostatnich 3 miesiącach cielności, kiedy wzrost i rozwój płodu jest intensywny, należy zwiększyć ilość białka i energii w dawce dla zwierząt o słabszej kondycji. W ostatnich 8 tygodniach ciąży jałówki należy żywić jak wysokocielne krowy. Jałówki opasane powinno się karmić głównie tanimi paszami gospodarskimi. Jałówki tuczone bardziej intensywnie, z dodatkiem paszy treściwej, mogą uzyskiwać większe przyrosty 900 -1000 g dziennie. W porównaniu z opasanymi byczkami, jałówki o takiej samej masie ciała pobierają dziennie podobną ilość pasz, lecz osiągają przyrosty mniej więcej o 20 % mniejsze i na l kg przyrostu zużywają o 30 % więcej składników pokarmowych.