• Stały nieograniczony dostęp do czystej i świeżej wody
 • Zbilansowanie energetyczno ? białkowe dawki pokarmowej
 • Dostosowanie poziomu żywienia witaminowo ? mineralnego do potrzeb zwierząt
 • Skarmianie pasz najlepszej jakości oraz najwyższej strawności
 • Odpowiedni stosunek pasz objętościowych i treściwych
 • Zapewnienie optymalnego poziomu włókna pokarmowego
 • Właściwa proporcja pasz w dawce uzależniona od wieku, kondycji oraz fazy laktacji
 • Zachowanie długich okresów przejściowych przy zmianie składu dawki pokarmowej
 • Stosowanie dodatków paszowych dla wysokomlecznych krów Np. tłuszcz chroniony i białko chronione

Zagadnienia prawidłowej higieny produkcji mleka

 • Utrzymanie optymalnych warunków zoohigienicznych w budynku
 • Okresowe podstawowe kontrole składu dawki, wskaźników mleka oraz organizacji żywienia
 • Utrzymanie zwierząt w odpowiedniej kondycji wg fazy laktacji
 • Okresowa obserwacja zwierząt w celu Np. wykluczenia chorób metabolicznych
 • Prowadzenie kontroli wydajności mlecznej oraz oceny wskaźników rozrodu
 • Utrzymanie właściwej higieny doju i aparatury udojowej