Wykorzystanie możliwości genetycznych zwierząt w bardzo dużym stopniu zależy od ich właściwego żywienia. Tradycyjne wyliczanie i układanie dziennych dawek pokarmowych lub receptur mieszanek pełnoporcjowych nie jest łatwe. Jest pracochłonne i wymaga wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się w tym zakresie. W praktyce bardzo często świnie żywione są „na oko”, co pogarsza wyniki hodowlane i produkcyjno-ekonomiczne.

Żywienie świń z uwzględnieniem aktualnej wiedzy łączy się ponadto z koniecznością rozszerzenia normowania na większą liczbę składników występujących w paszach. Prawo minimum dotyczy nie tylko aminokwasów egzogennych, lecz także niektórych makro i mikroelementów oraz witamin. Bardzo ważny jest również właściwy udział włókna. Uwzględnienie prawidłowych poziomów tych składników w każdej dawce czy recepturze (o ile nie żywi się świń paszami pochodzącymi w całości z zakupu) dla różnych grup świń wymaga wiedzy z zakresu żywienia i zoohigieny zwierząt. Ułożenie zbilansowanej dawki pokarmowej z różnych pasz bądź receptury mieszanki pełnoporcjowej może sprawiać wiele kłopotu. Obecnie stosowane programy komputerowe ułatwiają to zadanie.