Do uzyskania wagi 25 -35 kg zmiany paszy powinno się ograniczać do minimum oraz eliminować każdy inny stres (stresowa sytuacja może wiązać się z wahaniami w pobraniu paszy, co z kolei może skutkować niestrawnościami i innymi problemami pokarmowymi). Do uzyskania masy ciała ok. 30 kg nie oczekuj jeszcze od zwierząt rekordowych przyrostów, na to przyjdzie czas później, w tym okresie najważniejsza jest dobra zdrowotność stada.

Częstym błędem jest stosowanie w tym okresie mieszanek o zbyt wysokich parametrach, hodowca chce maksymalnie przyspieszyć tucz, a efekt jest odwrotny. Pasza, jaka pobiera prosię i warchlak do uzyskania masy ciała ok. 30 -35 kg stanowi jedynie ok.16 -19 % całości zużycia paszy w tuczu, niewiele, więc zaoszczędzisz wybierając mieszankę z niepewnego źródła lub przygotowując ją sam w sposób niewłaściwy (warto zakupić dobre produkty).
W chlewniach, gdzie istotnym problemem są występujące biegunki w okresie do 20 dni od wstawienia zwierząt lub do uzyskania ok. 25 kg masy ciała, polecamy stosowanie mieszanek sypkich własnej produkcji z dodatkowym zakwaszaniem stosowanym do paszy.