Żywienie buhajków hodowlanych w zasadzie nie bardzo różni się od średnio intensywnego żywienia buhajków opasowych. Należy jednak pamiętać, że niepełnowartościowe żywienie buhajków hodowlanych podczas wychowu powoduje u nich znaczne opóźnienie wytwarzania nasienia. Zbyt obfite (intensywne) żywienie buhajków w pierwszym roku życia powoduje natomiast ich zapasienie, co odbija się ujemnie na żywotności plemników.

Prawidłowo zbilansowane żywienie dorosłych buhajów zapewnia optymalną aktywność płciową i możliwość regularnego pobierania od nich nasienia. Buhajom rozpłodowym, oprócz paszy dla bydła objętościowej należy w okresie pobierania nasienia podawać bogatą w białko mieszankę treściwą. Dużym ułatwieniem w prawidłowym żywieniu buhajów rozpłodowych jest zastosowanie granulowanych mieszanek pełnodawkowych. Przy takim sposobie żywienia należy jednak stosować również dodatek paszy objętościowej najlepiej siana, aby zapobiec zaburzeniom trawiennym w żwaczu.

trzymując buhaje rozpłodowe na pastwisku należy pamiętać, że rozpoczęcie wypasu nie może nastąpić wcześniej, zanim porost nie osiągnie około 20 cm wysokości. W czasie opadów wypas należy przerwać, głównie ze względu na ochronę runi przed zniszczeniem. Przyjmuje się, że przy wypasie kwaterowym i palikowaniu, 1 ha pastwiska wystarcza na utrzymanie 4 buhajów w ciągu roku.