Krowy trzymane grupowo luzem, zwłaszcza na podłodze szczelino­wej, wymagają więcej paszy bytowej (o 5 -10 %) niż trzymane na uwięzi; podobnie krowy na pastwisku odbywające długą drogę do stanowiska udojowego, a także utrzymywane w niskiej temperaturze (ok. 0°C). Układając dawkę pokarmową dla krowy należy pamiętać, że do prawidłowej pracy żwacza potrzebuje ona określonej ilości włókna. Oznacza to, że krowy wysokoprodukcyjne powinny otrzymywać dziennie 6 -7 kg suchej masy pasz objętościowych (siana, kiszonek, siano-kiszonek) o dobrej strawności oraz odpowiedni dodatek pasz treściwych i mineralnych.

Niedobór włókna surowego w dawce pokarmowej (poniżej 16 % suchej masy), Np. w razie skarmiania dużych ilości młodej trawy pastwiskowej, liści buraczanych lub pasz treściwych, wywołuje u krów biegunki, obniżenie produkcji mleka i zawartości w nim tłuszczu, spadek masy ciała i inne negatywne skutki. Zbyt duża zawartość włókna surowego (ponad 26 % suchej masy), Np. w przypadku skarmiania starych traw, sporządzonego z nich siana lub kiszonki, powoduje wprawdzie szybko uczucie sytości u krowy, lecz sprawia, że pasza ta nie pokrywa zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe, gdyż zawiera ich zbyt mało.

Do produkowania mleka niezbędna jest także krowom woda pitna. Niedobór powoduje zaburzenia w przemianie materii, zmniejsza wykorzystanie paszy oraz produkcję mleka. Krowa powinna dziennie wypić około 3 -4 kg wody na 1 kg pobranych pasz.