Większość rolników chętnie wykorzystuje własne pasze w żywieniu trzody chlewnej. Spowodowane jest to ogólnie niskimi cenami płodów rolnych, problemami z ich zbytem, kosztownym transportem. Wszystko to powoduje, że cenione są rozwiązania pozwalające wykorzystać w optymalny sposób własne pasze gospodarskie.

Nasza firma chcąc pomóc rolnikom w uzyskiwaniu jak najlepszych efektów żywieniowych w chowie i hodowli trzody chlewnej proponuje państwu bardzo szeroką ofertę pasz dla trzody chlewnej pozwalającą na możliwość dokonania wyboru produktu odpowiadającego Państwa wymaganiom swoimi parametrami żywieniowymi oraz atrakcyjną ceną. Wszystkie mieszanki uzupełniające zawierają biologiczny stymulator pochodzenia roślinnego o nazwie „ Xtract ”. Jest to mieszanka ziół, roślin aromatycznych oraz przypraw. Zastąpienie antybiotykowego stymulatora preparatem roślinnym korzystnie wpływa na florę bakteryjną przewodu pokarmowego redukując ilość wydalanego amoniaku, a tym samym poprawia mikroklimat w budynkach. Wszystkie nasze produkty są wolne od niedozwolonych w żywieniu zwierząt komponentów.