Najczęściej stosowanym podziałem jest system żywienia paszami tradycyjnymi lub mieszankami pełnoporcjowymi, co zostało już omówione. Następnym kryterium podziału może być sposób żywienia:

  • żywienie normowane lub do woli
  • podawanie pasz wilgotnych lub suchych
  • granulowanych lub sypkich (miałkich, pylistych)

Wybór odpowiedniego systemu żywienia świń należy pozostawić producentowi trzody chlewnej, ale decyzja zależy od skali i intensywności produkcji, zasobów siły roboczej, możliwości mechanizacji i automatyzacji procesów zadawania paszy. W najbliższych latach będzie następowała w rolnictwie polskim koncentracja produkcji. W żywieniu świń wymusi to powszechne stosowanie mieszanek pełnoporcjowych i uzupełniających z przewagą żywienia do woli u świń rosnących i dawkowanego dla stada podstawowego (lochy, knury) a wraz z tym szersze zastosowanie mechanizacji, a przy większej skali produkcji nawet automatyzacji. Przy żywieniu mieszankami pełnoporcjowymi na sucho pasze powinny być zadawane do automatów, ewentualnie do koryt, wskazane są mieszanki granulowane, co zapobiega rozpylaniu i poprawia smakowitość. Zawsze musi być zapewniony stały, swobodny dostęp do wody (poidła). Żywienie na mokro dzieli się na trzy podsystemy:

  • pasze zwilżane w korycie wodą lub serwatką w stosunku 1:1
  • pasze półpłynne, rozcieńczone wodą lub serwatką w stosunku 1:2 i rozwożone wózkami do koryt
  • pasze płynne, rozcieńczone wodą lub serwatką w stosunku 1:3 i doprowadzone z paszarni pod ciśnieniem do koryt.