Odchów prosiąt obok prowadzenia stada podstawowego jest najbardziej „wrażliwym” momentem w cyklu produkcyjnym. Wymaga posiadania od hodowcy najwyższych kwalifikacji i zaangażowania. Przedstawiamy kilka porad, które mogą okazać się pomocne, choć wiemy, iż często najlepsze są „własne”, sprawdzające się metody:

  • trening enzymatyczny -istotą jak najwcześniejszego wprowadzania paszy w żywieniu prosiąt jest przede wszystkim „trening” przewodu pokarmowego ułatwiający samodzielność po wczesnym odsadzeniu (większa odporność na problemy pokarmowe w okresie poodsadzeniowym) oraz uzupełnienie mleka matki, co ma skutkować większą masą prosiąt w krótszym czasie i mniejszym spadkiem masy ciała i kondycji loch w laktacji (matka jest wcześniej gotowa do kolejnej ciąży – szybciej wejdzie w kolejną ruję)
  • podkarmianie – przez pierwsze tygodnie wzrost prosiąt odbywa się głównie za sprawą mleka matki, koncentruje się więc głównie na odpowiednim żywieniu macior, dokarmianie prosiąt w początkowej fazie ma charakter dodatkowy
  • dostęp do wody -prosięta muszą mieć stały dostęp do wody, przy intensywnym wzroście i braku wody będą piły wszystko (np. gnojówkę)
  • temperatura – powinny bezwzględnie przebywać w odpowiedniej do wieku temperaturze (ewentualne niedogrzanie jest częstym powodem spadku odporności i zahamowania wzrostu)
  • wczesne podanie pasz -wprowadzenie prestartera powinno następować stopniowo, zaczynaj od jednej pełnej garści na miot 1-2 razy dziennie, później częściej.
  • często usuwaj niezjedzoną paszę, nie dopuszczaj, aby prestarter leżał w kojcu i chłonął wilgoć z powietrza (prestarter jest doskonałą paszą dla prosiąt, ale również np. dla bakterii!!!)
  • w początkowym okresie paszę dla prosiąt powinno się podawać w czasie karmienia macior
  • dbaj o to, aby prosięta nie miały dostępu do paszy dla loch (mieszanka dla loch nie będzie w pełni trawiona przez prosięta, nie zawiera zabezpieczeń przeciwbiegunkowych i może być przyczyną niebezpiecznych schorzeń)
  • nie zapominaj o zabiegach weterynaryjnych, którym powinny być poddane kilkudniowe prosięta (podanie żelaza, obcięcie lub opiłowanie kiełków, ewentualne kastrowanie, obcięcie ogonków, odpowiednie szczepienia itd.)
  • w chlewniach, gdzie istotnym problemem jest występowanie biegunek lub tzw. choroby obrzękowej w okresie ok. 7 -14 dnia od odsadzenia polecamy jeszcze dodatkowe zakwaszanie paszy stosowanej w okresie okołoodsadzeniowym. Mieszanki granulowane pełnodawkowe okołoodsadzeniowe nabyte w naszej firmie zawierają w swym składzie zakwaszacz.