Materiał zwierzęcy

 • niedostateczny potencjał genetyczny
 • zbyt duża intensywność hodowli

Choroby zwierząt

 • układu oddechowego – przyczyny: zbyt wysoka zawartość w chlewni kurzu, zarazków, amoniaku, siarkowodoru, zimne powietrze, przeciągi
 • choroby skóry – pasożyty zewnętrzne (wszy, wszoły), infekcje gronkowców, muchy, działające niekorzystnie : niedobór nienasyconych tłuszczów, cynku, biotyny, kwasu nikotynowego, witaminy A, B2, B6
 • racice, stawy, szkielet – rodzaj utrzymania (ruszta, ich właściwości i szerokość szczeliny), słaba konstytucja, niedobór biotyny, aminokwasów siarkowych, wapnia, fosforu, witaminy D3, zbyt szeroki lub zbyt wąski stosunek Ca : P, zbyt duża intensywność żywienia
 • przewodu pokarmowego – różnego rodzaju wirusy, dyzenteria, salmoneloza, pasożyty wewnętrzne, błędy żywieniowe
 • umięśnienie – miopatie (uwarunkowane genetycznie), niedobór składników pokarmowych, niski poziom witaminy E i selenu
 • choroby serca i układu krążenia
 • kanibalizm

Warunki budowlane w budynku

 • zbyt duże zagęszczenie w chlewni lub w kojcu, poniżej 0,7 m2 na tucznika
 • zbyt mała kubatura powietrza, poniżej 3 m3/szt.
 • niewłaściwa posadzka (zła powierzchnia, niewłaściwe odstępy i krawędzie rusztów, stopnie)
 • niewłaściwe funkcjonowanie pozostałych urządzeń w chlewni (bramy, przegrody, zgarniaki)
 • brak lub nieregularne czyszczenie i dezynfekcja

Klimat chlewni

 • temperatura poniżej 16° i powyżej 25° C oraz wilgotność poniżej 60 i powyżej 80 %
 • ruch powietrza powyżej 0,2 m/s w zależności od temperatury
 • jakość powietrza: podwyższona zawartość kurzu i zarazków, NH3 powyżej 20 ml/m3, H2S powyżej 5 ml/m3, powstawanie gazów przy gnojowicy (mieszanie, opróżnianie, spłukiwanie).

Pasza i karmienie zwierząt

 • rozwarstwienie komponentów podczas transportu niewłaściwy czas karmienia, zbyt drobne zmielenie ( kurz = wrzody żołądka ) nierównomierne i niewystarczające zmielenie ( zdrowe ziarno),
 • niedostateczne czyszczenie koryt lub automatów, niedostateczna higiena ( podwyższona zawartość zarazków i substancji toksycznych), podejrzana ( zagrzana) pasza podana  w zbyt dużej ilości oraz brudne koryta- drożdże, pleśnie, meta toksyn
 • zbyt mało wody ( mała ilość poideł w chlewni), zbyt mała szerokość korytarza oraz straty paszy przy korycie lub automatach paszowych – zbrylanie się paszy w automatach
 • niedostateczna zawartość energii w paszy, zbyt mała strawność
 • zbyt mało białka, niedobór lub niezrównoważony stosunek aminokwasów egzogennych, zmniejszona przyswajalność aminokwasów (przegrzane białko, zbyt mocno wysuszone zboże), duży udział ciężko strawnych składników, zbyt mało związków mineralnych i witamin
 • nierównomierne i nieregularne odpasy
 • nagłe zmiany paszy np. raptowne odstawienie paszy ze stymulatorem wzrostu