Chcąc uzyskać wysokie przyrosty dzienne oraz wysoką jakość żywca rzeźnego konieczny jest intensywny poziom żywienia opasów bydlęcych. Zastosowanie mieszanek treściwych w opasie intensywnym lub półintensywnym umożliwia jego skrócenie i wpływa na jego ekonomikę. Niezbędne jest uzupełnienie pasz objętościowych paszami o wyższej koncentracji składników pokarmowych. Ponadto, szczególnie w okresie zimowym dawki dla zwierząt intensywnie rosnących wymagają należytego uzupełnienia witaminami i składnikami mineralnymi. Korzystne jest aby wtedy stosowana była gotowa pasza dla bydła uzupełniająca lub koncentraty białkowo – energetyczne, których skład i optymalny poziom składników pokarmowych gwarantują wysokie przyrosty masy ciała.

Najczęściej używanym składnikiem mieszanek treściwych używanych w opasie bydła jest zboże a przede wszystkicm jęczmień. Natomiast w mieszankach stosowanych w opasie buhajków, można z oczywiście używać również inne rodzaje zbóż: pszenżyto, pszenicę, kukurydzę, owies. Poza tym wartościowym składnikiem pasz dla bydła są również inne produkty takie jak otręby lub suszone wysłodki buraczane. Jako pasze wysokobiałkowe często używa się śrutę sojową lub rzepakową, Śruta rzepakowa ma niższą zawartość białka niż sojowa jednak rekompensuje to niższą ceną. Wykonuje się również śruty i innych roślin strączkowych takich jak groch, łubin, bobik.