W okresie wzrostu od 30 do 110 kg masy ciała, średnie dzienne zapotrzebowanie pokarmowe loszki (białko, energia) jest nieco mniejsze niż tuczników mięsnych, natomiast powinny one otrzymywać więcej składników mineralnych i witamin.

Schemat żywienia loszki wygląda następująco:

  • do osiągnięcia masy ciała 60 -70 kg loszki żywi się intensywnie nawet do 2.9 kg paszy pełnoporcjowej/dzień
  • do osiągnięcia 95 -110 kg m.c. w sposób umiarkowany do 2.5 kg paszy
  • powyżej 100 kg m.c. żywienie ekstensywnie 2.0 -2.2 kg paszy/dzień
  • na przebieg owulacji korzystnie wpływa dawka do ok. 3 kg/dzień w okresie ok. 10 -14 dni przed spodziewaną rują (jest to tzw. metoda flushing, czyli podkarmianie). Zwiększoną dawkę stosuje się tylko do dnia pokrycia.

Do reprodukcji stada powinno się wybierać loszki prawidłowo wyrośnięte (w wieku 210 dni -7 miesięcy powinny ważyć 100 -110 kg). Świadczy to o ich możliwościach genetycznych, odporności i przystosowaniu (adaptacji) do miejscowych warunków środowiska. Należy jednak zaznaczyć, że w fermach hodowlanych i towarowych dość często loszki pochodzące od matek wysokopłodnych gorzej przyrastają, gdyż w okresie prenatalnym i postnatalnym miały gorsze warunki rozwoju i wzrostu (tzw. efekt środowiska matki). Ten negatywny efekt może być złagodzony tylko przez polepszenie warunków środowiskowych (głównie żywienia i warunków zoohigienicznych) w jakich przebywają matki i córki. Eliminuje się wówczas przypadkową negatywną selekcję pod względem cech rozpłodowych, gdy do reprodukcji wybiera się nieświadomie zazwyczaj lepiej wyrośnięte loszki i knurki pochodzące z mniej licznych miotów.

Reasumując, aby uzyskać wysokie wyniki w chowie i hodowli trzody chlewnej najlepiej, jeśli każdorazowo dla danego gospodarstwa zostanie sporządzona z pomocą doradcy i programu komputerowego receptura obejmująca stosowane surowce i komponenty uwzględniająca możliwości genetyczne zwierząt, do których ma trafić. Nasza firma poza produktami oferuje Państwu również nasze doradztwo w zakresie żywienia i zoohigieny, optymalizowania mieszanek paszowych oraz bilansowanie dawek pokarmowych dla wszystkich zwierząt gospodarskich.