Z wielu czynników pozagenetycznych mających wpływ na produkcyjność bydła mlecznego należy wymienić żywienie. Jest to czynnik stanowiący główny człon kosztów prowadzonego gospodarstwa, dlatego też umiejętne operowanie tym czynnikiem może stanowić o opłacalności tej gałęzi produkcji zwierzęcej. Większość zwierząt pod względem genetyczny ma olbrzymi potencjał produkcyjny i dlatego powinniśmy to wykorzystać racjonalnym żywieniem i utrzymaniem, ponieważ spełnienie tylko części zaleceń nie gwarantuje ukazania przez zwierzęta pełnych możliwości produkcyjnych. Dlatego, hodowcy chcąc w pełni wykorzystać potencjał posiadanego stada bydła mlecznego, powinni korzystać z wiadomości dotyczących zapotrzebowania i stosowania pasz dla poszczególnych grup produkcyjnych gdyż dzięki temu możliwe jest w pełni wykorzystać potencjał własnego stada. Wysoki poziom genetyczny stad bydła utrzymywanego w Polsce jak też coraz bardziej wyszukane metody i systemy zadawania pasz oraz wiedza większości naszych hodowców dorównuje doświadczeniu najlepszych zachodnich farmerów. Różnorodność ras bydła mlecznego, ich mieszańców obecnych w naszych oborach oraz ich różne potrzeby pokarmowe powodują, że trudno zaproponować jeden model żywienia uniwersalny dla wszystkich. Dla wszystkich hodowców chcących zwiększyć swoją produkcję mleczną, oczywiście przy zachowaniu jak najwyższej rentowności, postanowiliśmy wprowadzić różne warianty żywieniowe, pozwalające na możliwość dokonania przez Państwa wyboru produktu odpowiadającego swoimi parametrami żywieniowymi do potrzeb zwierząt utrzymywanych w własnym gospodarstwie. Zastosowanie we wszystkich naszych produktach dla krów mlecznych melasy, jako czynnika podnoszącego energetyczność i smakowitość, pozwoli Państwu na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników produkcyjnych.

Linia KRASULA STANDARD

KRASULA 18 STANDARD – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

KRASULA 20 STANDARD – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

KRASULA 22 STANDARD – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000l zallaktację.

Linia KRASULA PLUS

KRASULA 18 PLUS – mieszanka treściwa uzupełniająca z dodatkiem tłuszczu chronionego do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

KRASULA 20 PLUS – mieszanka treściwa uzupełniająca z dodatkiem tłuszczu chronionego do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

KRASULA 22 PLUS – mieszanka treściwa uzupełniająca z dodatkiem tłuszczu chronionego do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

Linia KRASULA ECONOMY

KRASULA 18 ECONOMY – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

KRASULA 20 ECONOMY – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

KRASULA 22 ECONOMY – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

Dobra cena mieszanek ECONOMY gwarantuje niskie koszty
żywienia oraz rentowność produkcji mleka

Linia KRASULA EXTRA PLUS

KRASULA 18 EXTRA PLUS – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

KRASULA 20 EXTRA PLUS – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

KRASULA 22 EXTRA PLUS – mieszanka treściwa uzupełniająca do stosowania jako uzupełnienie pasz objętościowych (zielonek, kiszonek, sianokiszonek, okopowych) w dawce pokarmowej dla krów mlecznych o wydajności powyżej 5000 l mleka za laktację.

Tabela wartości składników pokarmowych pasz dla krów mlecznych.

Wartość gwarantowana Krasula 18 STANDARD Krasula 20 STANDARD Krasula 22 STANDARD Krasula 18 ECONOMY Krasula 20 ECONOMY Krasula 22 ECONOMY
Energia NEL MJ 6.00 6,50 7,00 6,20 6,10 6,10
Białko ogólne % 18.00 20,00 22,00 18,00 20,00 22,00
Włókno sur. % 8.00 8,75 8,75 12,10 12,70 12,70
Tłuszcz sur. % 4.80 4,90 5 4,70 4,50 4,50
Popiół sur. % 5.20 5,50 5,50 5,40 5,50 5,50
Wapń % 1.20 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30
Fosfor % 1.00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80
Sód % 0.35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40
Magnez % 0.35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30
Cynk mg 100 100 100 75,00 78,00 78,00
Mangan mg 100 100 100 76,50 81,00 81,00
Miedź mg 20.0 20,0 20,0 19,00 21,00 21,00
Jod mg 1.25 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00
Kobalt mg 0.10 0,10 0,10 0,10 0,10 14,00
Selen mg 0.25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20
Witamina A j.m. 25000 25000 25000 17000 17000 17000
Witamina D j.m. 3250 3250 3250 2200 2200 2200
Witamina E mg 125 125 125 70,00 70,00 70,00
Tłuszcz chron. +/-
Białko chron. +/-
Melasa +/- + + + + + +

 

Wartość gwarantowana Krasula 18 PLUS Krasula 20 PLUS Krasula 22 PLUS Krasula 18 Ex. PLUS Krasula 20 Ex. PLUS Krasula 22 Ex. PLUS
Energia NEL MJ 7,00 6,90 6,90 8,70 6,10 6,10
Białko ogólne % 18,00 20,00 22,00 18,00 20,00 22,00
Włókno sur. % 7,80 8,30 8,30 10,00 10,00 10,00
Tłuszcz sur. % 6,50 6,50 6,50 4,2 4,2 4,2
Popiół sur. % 5,00 5,20 5,20 5,5 5,5 5,5
Wapń % 1,20 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30
Fosfor % 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80
Sód % 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40
Magnez % 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,30
Cynk mg 100 100 100 78 78 78
Mangan mg 100 100 100 81 81 81
Miedź mg 20,0 20,0 20,0 21 21 21
Jod mg 1,25 1,25 1,25 1 1 1
Kobalt mg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Selen mg 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Witamina A j.m. 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Witamina D j.m. 3250 3250 3250 3250 3250 3250
Witamina E mg 125 125 125 125 125 125
Tłuszcz chron. +/- + + + + + +
Białko chron. +/-
Melasa +/- + + + + + +

Wszystkie mieszanki uzupełniające treściwe dla bydła zawierają kwaśny węglan sodu oraz są wolne od niedozwolonych w żywieniu zwierząt komponentów. Mieszanki nie zawierają dodatku azotu niebiałkowego w postaci mocznika !!!

PRZYKŁADOWE RECEPTURY MIESZANEK
Nazwa surowca

Koncentrat dla krów mlecznych

KRASULA 29% EURO PLUS K-10 10 10 10
ZBOŻA OGÓŁEM 80 70 65
KONC. PRO-MIX lub ŚRUTA SOJOWA 5
KONC. MAKUCH lub ŚRUTA RZEPAKOWA 10 20 20

 

RAZEM 100 100 100
ENERGIA MET. MJ 7,00 7,00 7,00
BIAŁKO SUR. % 15,00 18,00 20,00
WAPŃ % 1,20 1,50 1,70
FOSFOR % 0,60 0,70 0,75
SÓD % 0,30 0,40 0,40
WIT.A j.m. 20 000 20 000 20 000
WIT.D j.m. 2 600 2 600 2 600
WIT.E j.m. 100 100 100