Strona główna > Poradnik > Żywienie cieląt

Żywienie cieląt

Schemat żywienia cieląt przeznaczonych do chowu lub opasania w późniejszym okresie życia

Wiek
Dni

Masa ciała

Dzienne przyrosty

Dziennie w kg na sztukę

Siara Mleko

Siano łąkowe

Pasza treściwa

Kiszonka

Woda

1

35 kg

 

1 (3-4 razy)

       

2-3

   

2.5 (3 razy)

       

4-6

 

300 g

3 (2 razy)

       

7-9

38 kg

 

4

 

do woli

   

10-12

   

7

 

do woli

 

2

13-17

   

5

 

do woli

 

2

18-30

 

500 g

4

 

do woli

 

2

31-35

50 kg

 

2

 

0.20

1

3

50

60 kg

650 g

   

0.40

1-2

5

65

70 kg

650 g

   

0.50

2

6

80

80 kg

800 g

   

0.50

2.5

8

100

100 kg

1000 g

   

0.50

2.5-3

8

120

120 kg

     

0.50

3-3.5

8

Przedstawiony system żywienia, tj. odchów na małych dawkach mleka lub mieszanek mlekozastępczych, jest tańszy i może być stosowany w od­chowie cieląt przeznaczonych zarówno do chowu, jak i do opasania. Skrócenie okresu pojenia mlekiem do 35 -45 dni i wczesne podawanie pasz stałych (siana i paszy treściwej) powodują szybszy rozwój przed­żołądków, a tym samym pozwalają wcześniej przygotować cielę do spożywania pasz objętościowych. Swobodny dostęp do wody nie jest wskazany, ponieważ - zwłaszcza bezpośrednio po zaprzestaniu pojenia mlekiem cielęta mogą wypijać jednorazowo nawet do 30 l wody, co może spowodować zaburzenia w przemianie materii. Najlepiej podawać do picia wodę o temperaturze pokojowej, w ilości 6 -10 l dziennie w dwóch porcjach), zależnie od masy ciała cielęcia i od tego, ile otrzymuje mleka. Zawartość białka ogólnego w mieszance treściwej powinna wynosić 16 -20 %, przy czym mieszanka nie musi zawierać białka zwierzęcego. Żywienie cieląt może być intensywne - tylko mieszanką treściwą i sianem (do 1 kg) - lub średnio intensywne - z zastosowaniem zielonek i kiszonek powyżej 50 dnia życia.


wykonanie: Netidea.pl
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 13